Tủ sấy dụng cụ

Tên sản phẩm: Tủ sấy dụng cụ
Mã hàng/ký mã hiệu: Overview
Nhà sản xuất: Steridium
Xuất xứ: Australia
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com