Phòng cách ly áp lực âm

Tên sản phẩm: Phòng cách ly áp lực âm
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Signers
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com