Hệ thống đo thân nhiệt từ xa bằng hồng ngoại

Tên sản phẩm: Hệ thống đo thân nhiệt từ xa bằng hồng ngoại
Mã hàng/ký mã hiệu: Al-Thermo
Nhà sản xuất: Lepu Medical
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com