Máy ủ nóng/lạnh

Tên sản phẩm: Máy ủ nóng/lạnh
Mã hàng/ký mã hiệu: Overview
Nhà sản xuất: Steridium
Xuất xứ: Australia
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com