CPM khớp vai- cánh tay YTK-E

Tên sản phẩm: CPM khớp vai- cánh tay YTK-E
Mã hàng/ký mã hiệu: YTK-E
Nhà sản xuất: HZMC
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com