CPM cánh tay – vai

Tên sản phẩm: CPM cánh tay – vai
Mã hàng/ký mã hiệu: SSC-132
Nhà sản xuất: Matrix
Xuất xứ: Ấn độ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com