CPM đầu gối YTK-C

Tên sản phẩm: CPM đầu gối YTK-C
Mã hàng/ký mã hiệu: YTK-C
Nhà sản xuất: HZMC
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com