CPM đầu gối YTK-F

Tên sản phẩm: CPM đầu gối YTK-F
Mã hàng/ký mã hiệu: YTK-F
Nhà sản xuất: HZMC
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com