Máy trị liệu tay bằng khí nén

Tên sản phẩm: Máy trị liệu tay bằng khí nén
Mã hàng/ký mã hiệu: REHA-pro
Nhà sản xuất: DS Maref
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com