Máy khí nén trị liệu

Tên sản phẩm: Máy khí nén trị liệu
Mã hàng/ký mã hiệu: MK400L/MK300L
Nhà sản xuất: DS Maref
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com