Máy sóng ngắn trị liệu 2 cần

Tên sản phẩm: Máy sóng ngắn trị liệu 2 cần
Mã hàng/ký mã hiệu: SSC-102
Nhà sản xuất: Matrix
Xuất xứ: Ấn Độ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com