Kính hiển vi khám mắt AK-810

Tên sản phẩm: Kính hiển vi khám mắt AK-810
Mã hàng/ký mã hiệu: AK-810
Nhà sản xuất: Linkcsh
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com