Kính hiển vi khám mắt AK-800

Tên sản phẩm: Kính hiển vi khám mắt AK-800
Mã hàng/ký mã hiệu: AK-800
Nhà sản xuất: Linkcsh
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com