Máy chụp hình ảnh xúc giác âm đạo và vùng xương chậu

Tên sản phẩm: Máy chụp hình ảnh xúc giác âm đạo và vùng xương chậu
Mã hàng/ký mã hiệu: 0487T
Nhà sản xuất: Tactile
Xuất xứ: Mỹ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com