Ghế nha khoa DU-70

Tên sản phẩm: Ghế nha khoa DU-70
Mã hàng/ký mã hiệu: DU-70
Nhà sản xuất: Poweam
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com