Trocar không cánh (loại cố định)

Tên sản phẩm: Trocar không cánh (loại cố định)
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Unimicro
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com

Danh mục: