Phế dung kế kết hợp điện tim gắng sức

Tên sản phẩm: Phế dung kế kết hợp điện tim gắng sức
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Labtech
Xuất xứ: Hungary
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com