Mô phỏng cho phẫu thuật nội soi

Tên sản phẩm: Mô phỏng cho phẫu thuật nội soi
Mã hàng/ký mã hiệu: LAP-X/ Lap-X Box/ Lap-X Hybrid/ Lap-X VR
Nhà sản xuất: Medical – X
Xuất xứ: Hà Lan
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com