Mô phỏng bệnh nhân

Tên sản phẩm: Mô phỏng bệnh nhân
Mã hàng/ký mã hiệu: ADAM-X
Nhà sản xuất: Medical – X
Xuất xứ: Hà Lan
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com