Mô hình đào tạo tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da, lấy máu

Tên sản phẩm: Mô hình đào tạo tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da, lấy máu
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: ICST
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com