Mô hình đào tạo sờ nắn ung thư vú

Tên sản phẩm: Mô hình đào tạo sờ nắn ung thư vú
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: ICST
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com