Mô hình đào tạo khâu vết thương

Tên sản phẩm: Mô hình đào tạo khâu vết thương
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: ICST
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com