Máy trị liệu phối hợp 4 chức năng

Tên sản phẩm: Máy trị liệu phối hợp 4 chức năng (IFT+TENS+MS+US)
Mã hàng/ký mã hiệu: SSC-126
Nhà sản xuất: Matrix
Xuất xứ: Ấn độ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com