Máy trị liệu phối hợp 2 chức năng (US+TENS)

Tên sản phẩm: Máy trị liệu phối hợp 2 chức năng (US+TENS)
Mã hàng/ký mã hiệu: SSC – 128
Nhà sản xuất: Matrix
Xuất xứ: Ấn độ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com