Máy sóng ngắn trị liệu

Tên sản phẩm: Máy sóng ngắn trị liệu
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Cell Sonic
Xuất xứ: Anh
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com