Máy RF nóng lạnh

Tên sản phẩm: Máy RF nóng lạnh
Mã hàng/ký mã hiệu: Ice-Wrap
Nhà sản xuất: DS Maref
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com