Máy điện phân

Tên sản phẩm: Máy điện phân
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Matrix
Xuất xứ: Ấn độ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com