Máy chụp X-Quang ASR-6150C FPD

Tên sản phẩm: Máy chụp X-Quang ASR-6150C FPD
Mã hàng/ký mã hiệu: ASR-6150C FPD
Nhà sản xuất: Anke
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com