Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK III

Tên sản phẩm: Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK III
Mã hàng/ký mã hiệu: OPENMARK III
Nhà sản xuất: Anke
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com