Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK 5000

Tên sản phẩm: Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK 5000
Mã hàng/ký mã hiệu: OPENMARK 5000
Nhà sản xuất: Anke
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com