Holter điện tim 2 kênh

Tên sản phẩm: Holter điện tim 2 kênh
Mã hàng/ký mã hiệu: EC-2H
Nhà sản xuất: Labtech
Xuất xứ: Hungary
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com

Danh mục: