Bàn mổ thủy lực điện T3600

Tên sản phẩm: Bàn mổ thủy lực điện T3600
Mã hàng/ký mã hiệu: T3600
Nhà sản xuất: Oricare
Xuất xứ: Mỹ
Giá bán: 0337766330/ yhochieploi@gmail.com