• Trang chủ
  • Tin tức
  • (P1) Nghiên cứu về Phòng ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu và phản xạ của da của bệnh nhân sau phẫu thuật nội sọ bằng thiết bị xoa bóp khí nén DVT 2600

(P1) Nghiên cứu về Phòng ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu và phản xạ của da của bệnh nhân sau phẫu thuật nội sọ bằng thiết bị xoa bóp khí nén DVT 2600

779 lượt xem Tin tức

Tóm tắt.   Nghiên cứu này đã kiểm tra việc phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phản xạ của da sau khi sử dụng Thiết bị xoa bóp bằng khí nén không liên tục (IPC) loại giày ống và loại ống bọc bắp chân ở bệnh nhân không thể chuyển động sau khi phẫu thuật nội sọ. Các đối tượng của nghiên cứu này bao gồm 60 bệnh nhân thuộc khoa hồi sức ngoại sau khi phẫu thuật nội sọ từ tháng 05 đến tháng 11 năm 2015. Vận tốc dòng máu được đo hàng ngày để đánh giá huyết khối tĩnh mạch sâu trong 7 ngày và phản xạ của da ở chân được quan sát thường xuyên. Do đó, nhóm dùng IPC loại giày ống cho thấy vận tốc dòng máu tăng lên qua thời gian so với nhóm dùng IPC loại ống bọc bắp chân. Điểm khác biệt có ý nghĩa thống kê được theo dõi ở cả hai nhóm dùng IPC loại giày ống và nhóm dùng IPC loại ống bọc bắp chân theo thời gian (Bên phải, F = 64,41, p <.001, Bên trái, F = 58,21, p <.001). Vòng lưng theo thời gian và tương quan giữa hai nhóm (Bên phải, F = 9,13, p <.001, Bên trái, F = 9,29, p <.001) cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể. Ngoài ra, nhóm dùng IPC loại giày ống không có biến chứng trên da. Tóm lại, phương pháp dùng IPC loại giày ống hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu cho bệnh nhân không thể chuyển động sau khi phẫu thuật nội sọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *